• slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.png

Hydraulické filtry

80% poruch komponentů hydraulických systémů je způsobeno zvýšenou kontaminací nežádoucích nečistot v hydraulickém systému.


Hydraulické systémy nalezneme na mnoha různých zařízení. Systémy mají široký rozsah využití - od jednoduchých posilovačů řízení, převodovek pro nákladní automobily a autobusy až po komplexní systémy v zemědělských, stavebních, námořních a důlních aplikacích. Tyto systémy obsahují velmi přesně opracované součásti, které jsou velmi citlivé na opotřebení částicemi nečistot a je třeba je chránit.

Nečistoty se mohou dostat do hydraulického systému celou řadu způsobů:

 • Mohou vzniknou již při samotné výrobě hydraulického systému, nebo jeho komponentů
 • Špatnou kvalitou hydraulické kapaliny a nevhodnou manipulací při přečerpávacím procesu
 • Při provozu v prašném a znečištěném prostředí
 • K znečištění hydraulického systému dochází i při samotném provozu při tření pohyblivých částí a následném vytváření jemných částic, které obrušují pohyblivé části
Je vhodnější eliminovat nečistoty v počátku a předejít tak následným problémům, které mohou nastat. Fleetguard nabízí celou řadu sacích, zpětných, tlakových a záložních hydraulických filtrů, které pokrývají celou řadu aplikací.

Filtry Fleetguard splňují, nebo překračují požadavky originálních výrobců strojů a jsou navíc podporovány naší nepřekonatelnou globální zárukou pro Váš klid.

Nejčastější typy hydraulických filtrů:

 • Sací filtry - nachází se na vstupu do hlavního čerpadla a odfiltrovávají hrubé nečistoty
 • Zpětné filtry - tyto nízkotlaké filtry zachycují nečistoty z hydraulické kapaliny ještě před jejím vrácením zpět do hydraulicé nádrže
 • Vysokotlaké filtry - jsou umístěny za hlavním hydraulickým čerpadlem, jsou velmi jemné a zachycují nečistoty které by se jinak dostaly k nejdůležitějším komponentům a poničily by je. Tyto filtry musí zvládnout plný tlak systému
 • Off Line filtry - tyto filtry neposkytují přímou ochranu, mohou být namontovány na přání, nebo tam kde je míra znečištění vyšší, jako dodatečná filtrace 


Nothing Guards Like Fleetguard
Nothing Guards Like Fleetguard.