• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.png

Olejové filtry

Mazací olej je "krev" motoru. Jeho zásadní význam je snížení tření pohyblivých částí, chlazení motoru, ochrana před opotřebením materiálu a také přenos nečistot z motoru do filtru. Z důvodu tření pohyblivých částí v motoru dochází ke vzniku malých částic, které v případě, že nejsou odváděny ven z motoru začnou jemně obrušovat pohyblivé části motoru a ty se pak rychle opotřebovávají, což může vést až ke zničení motoru.

Olej je jeden z hlavních nákladů na pravidelnou údržbu motoru. Prodloužení životnosti oleje a minimalizace vzniku částic způsobujícíh opotřebení motoru jsou hlavní cíle filtračního systému.

zanesený olejový filtr kalem

Efektivním odstraňováním částic, které způsobují opotřebení motoru prodlužuje životnost motorového oleje a díky tomu jsou zapotřebí méně časté výměny oleje, což se příznivě promítá do větší provozuschopnosti motoru a snížení nákladů na provoz motoru.

Fleetguard produkuje obrovské množství různých olejových filtrů, tak aby vyhovovaly mnoha motorům a všem značkám. Naše pozornost je zaměřena hlavně na kvalitu vyráběných filtrů, proto všechny naše filtry splňují, nebo překračují specifikace původních výrobců zařízení a motorů.

Jako jediný výrobce filtrů jsme vlastněni firmou, která vyrábí motory (firmou Cummins Inc.) proto naše zkušenosti s olejovými filtry jsou bezkonkurenční.

Rozlišujeme 3 nejběžnější typy filtrace oleje

  • Full Flow filtry - všechen olej čerpaný olejovou pumpou se filtruje přes filtr
  • Bypass filtry - část oleje v motoru je filtrována mnohem jemnější filtrem než u Full Flow filtru, tento olej je po přefilrování odveden zpět do olejové vany
  • Combo filtry - speciální filtry kombinující jak Full Flow filtr, tak Bypass v jednom filtr

 

Nothing Guards Like Fleetguard
Nothing Guards Like Fleetguard.
Tento web používá pouze technické soubory cookies