• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.png

Palivové filtry

Se stále se zvyšujícími se nároky na kontrolu emisí a spotřeby paliva, filtrační produkty Fleetguard poskytují důležitou ochranu komponentů naftových motorů, aby bylo dosaženo optimálního výkonu a spolehlivosti.

Motorová nafta není pouze zdrojem energie v motoru, ale plní také několik dalších klíčových rolí:

  • Chlazení - cirkuluje v palivovém systému a absorbuje nežádoucí teplo
  • Mazání - snižuje tření pohyblivých komponentů
  • Čištění - přenáší nečistoty z palivové soustavy do palivových filtrů, kde jsou odstraněny
Palivové systémy jsou ovlivněny různými formami kontaminace, jako jsou částice nečistot, voda, parafín a asfalten. Fleetguard je průkopníkem v nových technologiích v oblasti filtrace paliva k odstranění nežádoucích znečišťujících látek. Při používání filtrů Fleetguard dochází ke zlepšení spolehlivosti, efektivity motoru a snížení nákladů na opravy a spotřebu paliva.

Konstruktéři motorů a výrobci vstřikovacích systémů zjistili, že na základě kritérií ISO ohrožují životnost palivového vstřikovacího systému v motoru především částice o velikosti 4 a 6 μm.

Další problémy způsobuje voda obsažená v dieselových palivech. Voda se do paliva může dostat během jednotlivých kroků dodavatelského řetězce. Závažným problémem je tzv. volná voda. Způsobuje korozi, biologickou kontaminaci a poruchy palivového systému. Voda se do paliva může dostat:

  • při vsakování po intenzivních srážkových úhrnech když jsou poškozeny palivové zásobníky,
  • při rafinaci nebo během dodávky (rozpuštěná nebo emulgovaná voda se může přeměnit na volnou vodu během výrobního řetězce, pokud je palivo ochlazené natolik, že dosáhne saturačního bodu),
  • jako vodní pára (vlhký vzduch) pronikající přes ventily, která se kondenzuje na stěnách nádrží při skladování i při přepravě.

Voda je normálně v dieselových palivech přítomna jako voda volná i emulgovaná. Volná voda se usazuje na dně nádrže, odkud může být odčerpávána. Emulgovaná voda zůstává v palivu a může se tedy dostat do palivového vedení, vstřikovacích čerpadel a vstřikovačů samotných.


50% celosvětově používaného paliva nesplňuje požadavky na kvalitu vyžadovanou směrnicí ISO 4406 (2.500 částic na 1ml paliva větších než 4μm)
Pro představu lidský vlas má typický průměr 50 až 70μm. Nejmenší možná velikost částice, které lze vidět pouhým okem je 40μm!

Nothing Guards Like Fleetguard
Nothing Guards Like Fleetguard.
Tento web používá pouze technické soubory cookies